Creative Zone

Creative Zone ແມ່ນໂຫມດທີ່ເຫມາະສົມກັບນັກຖ່າຍພາບທີ່ຕ້ອງການຝຶກຝົນແລະພັດທະນາຝີມືໃນການຖ່າຍພາບ. ເຊິ່ງຈະມີໂໝດດັ່ງນີ້:

P : Program ຄ້າຍໆຄືກັບໂໝດ Creative Auto ໃນໝວດ Basic Zone ສາມາດປັບຄ່າຕ່າງໆໄດ້ຫລາຍຂື້ນ

Tv : Time Value ຫລື Shutter-Priority ເປັນໂຫມດທີ່ເຮົາສາມາດປັບຄວາມໄວຊັດເຕີໄດ້ເອງ ແລະ ກ້ອງຈະປັບຄ່າຮູຮັບແສງໃຫ້ເອງ ເຊີ່ງຈະເປັນການທໍາງານແບບເຄີ່ງອັດຕະໂນມັດ. ເຫມາະສໍາລັບຖ່າຍພາບທີ່ຕ້ອງການຄວາມໄວໃຫ້ຊ້າ ຫລື ໄວ

Av : Aperture Value ຫລື Aperture-Priority ເປັນໂມດທີ່ເຮົາສາມາດປັບຄ່າຮູຮັບແສງໄດ້ເອງ ແລະ ກ້ອງຈະປັບຄ່າຄວາມໄວຊັດເຕີໃຫ້ ເຊີ່ງຈະເປັນການທໍາງານເຄີ່ງອັດຕະໂນມັດ. ເໝາະສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມແຈ້ງເລີກ ແລະ ແຈ້ງຕື້ນ ເຊັ່ນ: ການຖ່າຍພາບວິວ ຫລື ພາບທົ່ວໄປທີ່ຮູຮັບແສງມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ພາບນັ້ນ.

M : Manual Exposure ເປັນໂໝດທີ່ເຮົາສາມາດປັບຄ່າຮູບຮັບແສງ ແລະ ຄວາມໄວຊັດເຕີໄດ້ເອງ. ເຫມາະສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊໍານານ ຫລື ການຖ່າຍພາບແບບສະເພາະຕົວ

A-DEP : Automatic Depth-of-Field AE ເປັນໂຫມດທີ່ມີຮູບແບບການຖ່າຍຄ້າຍໆກັບ P ແຕ່ກ້ອງຈະພະຍາຍາມຖ່າຍໃຫ້ທຸກຢ່າງໃນພາບຢູ່ໃນໄລຍະແຈ້ງທັງຫມົດ ເຫມາະສົມສໍາລັບການຖ່າຍພາບວິວທີ່ມີວັດຖຸທີ່ຢູ່ທັງໃກ້ແລະໄກກ້ອງ

Advertisements

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ​ແປງ )

w

Connecting to %s